Укпай калуу

Угуу боюнча дүйнөлүк баяндамада далилденген жана экономикалык жактан натыйжалуу коомдук саламаттыкты сактоо чаралары угуунун жоготууларынын көптөгөн себептерин алдын ала аларын көрсөтүп турат.

Угуу начарлоосу көбүнчө ... деп аталат.

Толук маалымат