Бул барак чектелген. Өтүнөмүн Кирүү бул бетти көрүүгө.